Kungsledens årsredovisning 2005

Pressmeddelande den 17 mars 2006

Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.kungsleden.se. Samtidigt påpekas att det på sidan 71 under utdelning angetts...

Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.kungsleden.se.

Samtidigt påpekas att det på sidan 71 under utdelning angetts fel dagar som förslag till avstämningsdag och beräknad dag för utsändande av utdelning. De rätta dagarna skall vara den 11 april respektive den 18 april.

För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65