Kungsledens delår januari - juni 2000

Pressmeddelande den 8 augusti 2000