Per den 30 juni 2017 ägde vi 243 fastigheter belägna i våra utvalda tillväxtregioner i Sverige. Det totala bokförda värdet uppgick till 30 217 miljoner kronor och den uthyrningsbara ytan till ca 2,3 miljoner kvadratmeter.