Se våra fastigheter

Per den 30 september 2016 ägde vi 278 fastigheter belägna i våra utvalda tillväxtregioner i Sverige. Det totala bokförda värdet uppgick till 28 638 miljoner kronor och den uthyrningsbara ytan till 2,6 miljoner kvadratmeter.