Se våra fastigheter

Per den 31 mars 2017 ägde vi 245 fastigheter belägna i våra utvalda tillväxtregioner i Sverige. Det totala bokförda värdet uppgick till 29 465 miljoner kronor och den uthyrningsbara ytan till 2,5 miljoner kvadratmeter.