Våra utvecklingsprojekt

Vår utvecklingsverksamhet är en strategisk hörnpelare där vi arbetar för att lyfta fram fastigheternas fulla potential. Detta sker till största delen genom förädling av befintliga byggnader samt genom att skapa nya byggrätter och till viss del genom nyproduktion.

Utvecklingsarbetet sker i fyra olika steg – Identifiering, Förstudie, Projektutveckling och Genomförande för att trygga en effektiv och värdeskapande process.

PROJEKTFASTIGHETER

 • Enen 10, Södertälje

  Enen 10, Södertälje

  Det tidigare kommunhuset i Södertälje omvandlas till moderna kontor. Fasad och entré är färdigställda och invändig ombyggnad går enligt plan. ÅF flyttade in den 1 oktober 2016 och avtal har även tecknats med träningskedjan Actic och Tidemans Café.

  Projekttyp: Ombyggnad och förädling
  Inriktning: Kontor
  Fas: Genomförande
  Ca yta, kvm: 6 000
  Beräknas färdigt, år: 2016/2018.
  Uppskattad investering, Mkr: 125

 • Blästern 14, Stockholm

  Blästern 14, Stockholm

  Projekt­ och konceptutveckling samt ombyggnad av befintlig kontorsfastighet till hotell och kontorsfastighet i nya Hagastaden.

  Projekttyp: Ombyggnad och konvertering
  Inriktning: Hotell
  Fas: Genomförande
  Ca yta, kvm: 16 700
  Beräknas färdigt, år: 2018/2021
  Uppskattad investering, Mkr: 423

 • Holar 1, Kista

  Holar 1, Kista

  Holar 1 i Kista omvandlas till lägenhetshotell och Kista Hotel Apartments hyr fastigheten. En majoritet av befintliga hyresgäster flyttas till andra fastigheter i Kista och vakansgraden i Kistaklustret sjunker därmed med mer än 4 procent.

  Projekttyp: Konvertering
  Inriktning: Hotell
  Fas: Genomförande
  Ca yta, kvm: 6 000
  Beräknas färdigt, år: 2018
  Uppskattad investering, Mkr: 128

 • Vårblomman 8, Vårblomman 11, Visheten 14 och Visheten 15, Eskilstuna (Gallerian)

  Vårblomman 8, Vårblomman 11, Visheten 14 och Visheten 15, Eskilstuna (Gallerian)

  Projekt- och konceptutveckling samt projektuthyrning av befintliga handelsytor och kontor i centrala Eskilstuna.

  Projekttyp: Förädling
  Inriktning: Handel
  Fas: Uthyrning och projektering
  Ca yta, kvm: 29 000
  Beräknas färdigt, år: 2018
  Uppskattad investering, Mkr: 190

 • Skiftinge 1:3, Eskilstuna

  Skiftinge 1:3, Eskilstuna

  Rivning av befintlig byggnad samt projekt- och konceptutveckling av en ny handelsplats utmed E20.

  Projekttyp: Nya byggrätter och nyproduktion
  Inriktning: Handel 
  Fas: Uthyrning och projektering
  Ca yta, kvm: 25 000
  Beräknas färdigt, år: 2018
  Uppskattad investering, Mkr: 240

 • Aspgärdan 18, Umeå

  Aspgärdan 18, Umeå

  Förädling av befintliga byggnader och skapande av nya byggrätter genom ändrad detaljplan.

  Projekttyp: Nya byggrätter
  Inriktning: Bostäder
  Fas: Förstudie/planarbete
  Projektyta, kvm BTA: 23 000
  Förändringar av detaljplan krävs: Ja

 • Målaren 17, Örebro

  Målaren 17, Örebro

  Tillskapa nya byggrätter och möjliggöra ändrad användning av befintliga byggnad.

  Projekttyp: Konvertering/ nya byggrätter
  Inriktning: Bostäder/kontor
  Fas: Förstudie/planarbete
  Projektyta, kvm BTA: 30 000 - 40 000  
  Förändringar av detaljplan krävs: Ja

 • Veddesta 2:65 m.fl., Järfälla

  Veddesta 2:65 m.fl., Järfälla

  Tillskapa nya byggrätter och eventuell konvertering av delvis vakant kontors­och lagerfastighet.

  Projekttyp: Förädling/konvertering
  Inriktning: Bostäder/kontor
  Fas: Förstudie
  Projektyta, kvm BTA: 40 000 - 50 000
  Förändringar av detaljplan krävs: Ja

 • Verkstaden 7, Västerås

  Verkstaden 7, Västerås

  Detaljplanearbete för att konvertera ett gammalt industrihus och skapa nya byggrätter i Kopparlunden.

  Projekttyp: Nya byggrätter
  Inriktning: Bostäder/kontor/handel
  Fas: Förstudie/planarbete
  Projektyta, kvm BTA: 50 000 - 70 000
  Förändringar av detaljplan krävs: Ja