Kungsleden lägger stor vikt vid hållbarhet där våra fem fokusområden är miljö, mångfald, affärsetik, socialt ansvar och hälsa & säkerhet. Vi är visserligen redan nu ett av börsens mest jämställda bolag, men vi har mycket arbete kvar. Följ oss på vår målmedvetna och spännande resa mot ett ur alla aspekter hållbart fastighetsbolag!