Har du utfört ett arbete i någon av våra fastigheter så är det viktigt att din faktura ställs rätt när du fakturerar oss.

Referens på faktura

Fakturan som du skickar till oss ska vara ställd till det bolag som äger fastigheten och ska märkas med det femsiffriga fastighetsnumret.

Faktureringsadress

Alla fakturor skickas sedan till samma fakturaadress, 839 40 Östersund.

Observera: det är endast fakturor som ska skickas till denna adress. Övrig post skickas till respektive lokalkontor.

Vill du ha hjälp med att ta reda på rätt bolagsnamn eller fastighetsnummer, kontakta din förvaltare. Du kan hitta din förvaltare på din fastighetssida.

För övriga frågor angående faktura, kontakta leverantörsreskontran.

Vi betalar våra fakturor på 30 dagar.